BHV

BHV (BedrijfsHulpVerlening)


De Arbo-wet verplicht elk bedrijf bedrijfshulpverleners op te leiden.
De gegeven cursus voldoet aan de wettelijke eisen zoals die door de ministeries van SZW en BZ zijn geformuleerd. De lessen zijn zo opgezet dat u hoofdzakelijk de praktische vaardigheden op peil brengt.

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde EHBO- en reanimatieinstructeur en een gecertificeerde brandweerinstructeur.

Wat mag u verwachten

  • U leert te handelen in noodsituaties die zich op het bedrijf kunnen voordoen
  • Er wordt geoefend met in scene gezette voorvallen
  • Er is ook aandacht aan ongevallen die buiten de werksfeer kunnen gebeuren