Leer reanimeren!!Elke week krijgen ongeveer 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak in en rond het huis. Hun kans om te overleven is sterk verhoogd als er binnen 6 minuten mensen ter plekke zijn die starten met reanimeren en een AED gebruiken.
Reanimeren is iets dat iedereen kan leren.

In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert, kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Meld u aan…..

Er word onderscheid gemaakt bij de reanimatie in de reanimatie bij volwassenen en bij baby's en kinderen.
In de cursus Basic Life Support (BLS) leert u de reanimatie bij volwassenen en in de cursus Pediatric Basic Life Support (PBLS) de specifieke reanimatie bij baby's en kinderen.


logo NNR